INFORMĀCIJA KLIENTIEM UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Piemērojamība

Šos vispārējos lietošanas noteikumus piemēro visiem pasūtījumiem, kas tiek veikti interneta vietnē www.marmara-sterling.com (tālāk tekstā „Vietne“). Lūdzam šos vispārējos lietošanas nosacījumus rūpīgi izlasīt pirms pasūtījuma veikšanas Vietnē. Iesniedzot pasūtījumu, Jūs apstiprināt, ka piekrītat zemāk minētajiem nosacījumiem, un ka Jums ir tiesības slēgt tiesiski saistošus līgumus. Mēs pieņemam atkāpes no šiem noteikumiem tikai tad, ja esam tās iepriekš apstiprinājuši rakstiskā formā.

2.  Līguma puse

Šo Vietni ar e-veikalu administrē Marmara Sterling OÜ, Valdeku 39, 11621 Tallina, Igaunija. Uz šo adresi lūdzam sūtīt arī savas sūdzības un garantijas prasības.

Ar visiem jautājumiem varat vērsties uz mūsu klientu apkalpošanas dienestu, adrese e-shop@marmara-sterling.com.

3.  Līguma noslēgšana

Jūsu pasūtījumi, kas veikti, izmantojot Vietni, tiek uzskatīti par saistošu piedāvājumu pirkuma līguma noslēgšanai ar Marmara Sterling OÜ. Mums ir tiesības šos piedāvājumus akceptēt vai noraidīt 14 dienu laikā, paziņojot par to rakstiski. Saistošs līgums netiek noslēgts, pirms neesam akceptējuši Jūsu piedāvājumu. Piedāvājuma akceptēšanas apstiprinājums ir pasūtītās preces nosūtīšana klientam.

4.  Pieejamība

Preces un cenas ir tādas, kādas tās ir norādītas Vietnē; preces ir pieejamas, kamēr tās ir noliktavā. Marmara Sterling patur sev tiesības mainīt Vietnē piedāvāto produktu klāstu jebkurā laikā, nepaziņojot iepriekš, kā arī ierobežot apmeklētāja iegādājamo preču daudzumu.

Mēs nekādā veidā neatbildam par preču neesamību vai izbeigšanos noliktavā.

Jebkādā Vietnē pārdoto Marmara Sterling preču pārdošana tālāk un tirgošana ir stingri aizliegta.

Vēršam uzmanību, ka pēc pasūtījuma apstiprināšanas to vairs nav iespējams ne mainīt, ne atsaukt.

Ja mums nav iespējams piegādāt pasūtīto preci 30 dienu laikā, mums ir tiesības atkāpties no līguma, pat, ja esam iepriekš apstiprinājuši stāšanos līgumiskajās attiecībās. Atkāpjoties no līguma, Jums tiek paziņots, ka prece nav pieejama, un nauda Jums tiek atmaksāta.

5.  Cena un piemaksas

Jūsu pasūtījuma kopējā summa kopā ar sūtīšanas izdevumiem ir norādīta pasūtījuma noformēšanas lapā. Apstiprinot pasūtījumu, piekrītat apmaksāt par precēm norādīto cenu. Cenu pēc pasūtījuma noformēšanas vairs nav iespējams mainīt.

Marmara Sterling rotu pārdevējs ir Marmara Sterling OÜ ar galveno biroju Igaunijā. Vēršam uzmanību, ka, veicot ārvalstu maksājumus ar kredītkarti vai bankas pārskaitījumu, var tikt piemērota papildmaksa (1-2% apmērā), atkarībā no karti izsniegušās bankas vai iestādes noteikumiem.

6.  Apmaksas nosacījumi

Pienākums veikt apmaksu par precēm rodas pēc pasūtījuma iesniegšanas, izmantojot Vietnes e-veikalu. Pasūtījumu var apmaksāt ar kredītkarti (ievadot Vietnē savas kartes datus), PayPal, bankas pārskaitījumu (ja kā apmaksas veidu izvēlaties rēķinu e-pastā) vai izmantojot bankas saiti. Ja apmaksu veicat ar kredītkarti, paturam tiesības pārbaudīt kartes derīgumu un citus nosūtītos datus. Ja karti izsniegusī banka vai iestādes atsakās no maksājuma nosūtīšanas mums, mēs neatbildam par iespējamo kavēšanos ar preces piegādi.

7. Preču piegāde

Preces parasti izsūtām 2-4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida. Ārvalstīs veiktu pasūtījumu gadījumā šis laiks ir atkarīgs no vietējā pasta uzņēmuma un tā piegādes laikiem. Ja vēlaties, mēģināsim nosūtīt Jums preci konkrētā datumā, taču parasti mēs attiecībā uz to nedodam saistošus solījumus. Līdz preces pilnīgai apmaksai prece ir Marmara Sterling īpašumā.


Izņēmuma gadījumos pārdevējam ir tiesības preces piegādāt 30 dienu laikā, par ko klients tiks informēts rakstiski e-pastā.
Saņemot preci, lūdzam nekavējoties pārbaudīt, vai piegādāts ir viss komplekts un vai tas atbilst pasūtītajam.

8. Pasūtījuma pārtraukšana

Kā patērētājam Jums ir tiesības pārtraukt pasūtījumu un uzteikt līgumu 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas. 30 dienu periods sākas pēc preces saņemšanas. Ja pārtraucat savu pasūtījumu savlaicīgi, tam vairs nav saistoša spēka. 

Papildinformāciju un palīdzību pasūtīto preču atgriešanai atradīsiet vietnes sadaļā INFORMĀCIJA – Piegāde un atgriešana. Par pasūtījuma pārtraukšanu nepieciešams paziņot pa e-pastu vai citā rakstiskā veidā uz 2. punktā minēto adresi, vai atgriežot preci uz adresi, kas norādīta sadaļā INFORMĀCIJA – Piegāde un atgriešana. Savlaicīga nosūtīšana preces nosūtīšana ir ieteicama, lai ievērotu atgriešanas termiņu. Atgriežamajai precei jābūt labā stāvoklī un oriģinālā iepakojumā.

Preces jāatgriež 14 dienu laikā pēc paziņošanas par atteikšanos no pasūtījuma. Prece nav lietota vairā ka nepiciešams lai to pielaikotu un ir oriģināliepakojumā, kā arī ir nosūtīta uz adresi, uz kuru norādīts iepriekš. Vairāk informācijas par preču atgriešanas kārtību meklējiet sadaļā INFORMĀCIJA – Piegāde un atgriešana.

Ja prece ir izmantota citiem mērķiem, nevis tiem, kas nepieciešami, lai iepazītos un pārliecinātos par preces īpašībām un darbību vai tai ir lietošanas vai nolietojuma pazīmes, interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preces  vērtības samazinājumam.

Ņemiet vērā, ja par precēm maksājāt ar dāvanu karti, samaksāto summu var atgriezt tikai kā dāvanu karti. Ja esat veicis daļēju maksājumu ar dāvanu karti, vispirms tiks atmaksāta dāvanu karte, un tikai pēc tam tiks atmaksāta atlikušā iemaksātā summa.

Šobrīd preces, kas ir iegādātas e-veikalā, nav iespējams atgriezt  Marmara Sterling izplatītāju veikalos.

9.  Pretenziju izskatīšanas kārtība un Garantija

Uz interneta veikalā pārdotajām precēm attiecas Saistību tiesību likuma 218.panta 2.daļu tiek  noteikts 2 gadu pretenzijas iesniegšanas termiņš. Nesaskaņas, kas radušās starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. 

Ja esat saņēmis preci ar defektu, Jums ir tiesības uzteikt līgumu vai pieprasīt bojātās preces aizvietošanu ar veselu. Papildu garantija tai netiek piedāvāta. Ja tiek atklāts defekts, Pircējam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, sūtot e-pastu uz e-shop@marmara-sterling.com vai zvanot pa tālruni +37129790288.

Ja interneta veikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pārdevējs salabo vai samaina bojāto preci. Ja preci nav iespējams salabot vai samainīt, Pārdevējs atmaksā pircējam visus veiktor maksājumus, kas bija iekļauti pārdošanas līgumā.

Pārdevējs atbild uz patērētāju sūdzībām pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

Pamatojoties uz noteikumiem Saistību tiesību likuma 222. Pantā, gadījumos kad Pree neatbilstības līguma nosacījumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces remontu vai nomaiņu. Ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, ar Preces remontu vai Preču nomaiņu saistītās izmaksas (pirmkārt, transporta un pasta izmaksas, ceļa un materiālu izmaksas) sedz Pārdevējs.

Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot pasūtītās preces citiem mērķiem, kā arī par piegādes aizkavēšanos, ja tā radusies apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt un/vai kuru izraisījusi no viņa neatkarīga nepārvarama vara. (t.i., force majeure).

10. Nesaskaņu risināšana.

Nesaskaņas, kas radušās starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, Klients var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ar strīdu risināšanas noteikumiem varat iepazīties un pieteikties šeit. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ietilpst strīdu risināšana, kas izriet no starp Klientu un Pārdevēju noslēgtā līguma. Klienta sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas.

Klients var vērsties arī  Eiropas Savienības tiešsaistes patērētāju strīdu izšķiršanas platformai.

10.  Citi noteikumi

Ja kāds no šo vispārējo noteikumu punktiem zaudē spēku vai nav vairs piemērojams, tas neietekmē vispārējo noteikumu pārējos punktus.