NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Šios internetinės parduotuvės priklauso Marmara Sterling OÜ, Valdeku 39, 11621 Talinas, Estija Generalinis direktorius: Janno Jaek

1. Sutikimas

Dėkojame, kad lankotės Marmara Sterling svetainėje. Lankydamiesi ir naršydami šioje svetainėje, lankytojai ,be jokių apribojimų, priima šias sąlygas ir reikalavimus bei visus taikytinus įstatymus. Prašome atidžiai perskaityti taisykles ir sąlygas.

2. Svetainės privatumo politika

Visai medžiagai ir asmeninei informacijai, kuri yra siunčiamai į „Marmara Sterling“ svetainę, taikoma Marmara Sterling politika dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos, nurodyta privatumo politikos pranešime.

3. Atsisakymo teisė

Šio tinklalapio naudojimas yra vien tik lankytojo rizika. „Marmara Sterling“ neatsako, jei šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli arba neišsami. Vartotojas pats prisiima riziką pasitikėdamas šios svetainės medžiaga . Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra stebėti bet kokius šiame tinklalapyje esančios medžiagos ir informacijos pakeitimus.

4. Duomenys pateikti Marmara Sterling

Bet kokia neasmeninė informacija ir medžiaga, kuri yra perduodama šiame puslapyje elektroniniu paštu arba, įskaitant visus duomenis, pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai ir panaši informacija, taip pat yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota. Viskas, kas perduota ar paskelbta, tampa „Marmara Sterling“ nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, dauginimą, atskleidimą, perdavimą, skelbimą, transliavimą. Norint perduoti informaciją rašykite el.paštu info@marmara.ee. Taip pat, „Marmara Sterling“ gali laisvai naudoti bet kokius šiame tinklapyje esančius dizainus, idėjas, meno kūrinius, išradimus, pasiūlymus ar koncepcijas bet kokiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, plėtrą, gamybą, reklamą ir reklaminius produktus. Toks duomenų naudojimas nėra kompensuojamas informacijos ir duomenų teikėjui. Pateikdami informaciją, jūs taip pat garantuojate, kad šios medžiagos turinys nėra šmeižikiškas ir Marmara Sterling naudodamasi šios medžiagos turiniu nepažeis trečiųjų šalių teisių ar taikomų įstatymų. „Marmara Sterling“ neprivalo naudoti pateiktos informacijos arba išsiųsti patvirtinimą ar atsiliepimą, jog pateikimas yra sėkmingas.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

® ® Reg. Prekinis ženklas Marmara Sterling.Visos teisės saugomos.
Visos teisės saugomos. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės visame šiame tinklalapyje esančiame tekste, vaizduose ir kitose medžiagose yra „Marmara Sterling“ nuosavybė arba tai yra įtraukta su tiesiogiai susijusio savininko leidimu.
Jūs galite laisvai naršyti svetainėje, tačiau jums leidžiama pasiekti, atsisiųsti arba naudoti informaciją iš šios svetainės, įskaitant visus tekstus, vaizdus, garsą ir vaizdo įrašus ir pan. ne komerciniais tikslais. Tai turėtų būti daroma su sąlyga, kad visi autorių teisių ir kiti nuosavybės teisės pranešimai yra nepažeisti ir, kad tokiose reprodukcijose bus pateikiama reikiama informacija apie prekės ženklą. Joks šios svetainės informacijos kopijavimas negali būti parduodamas ar platinamas komerciniais tiksliais, taip pat informacija negali būti pakeista ar įtraukta į kitus darbus, leidinius ar svetaines.

6. Nuorodos į kitas svetaines

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines gali būti teikiamos šio tinklalapio lankytojų interesams ar patogumui. Nuorodos Marmaros Sterling svetainėje gali jus išvesti iš „Marmara Sterling“ svetainės. „Marmara Sterling“ neprisiima atsakomybės už kitų svetainių turinį, tikslumą ar funkcijas. „Marmara Sterling“ neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių privatumo politikos pažeidimo. Nuorodos pateikiamos sąžiningai, o „Marmara Sterling“ negali būti laikoma atsakinga už vėlesnius pakeitimus kitose svetainėse. Bet kokių nuorodų į kitas svetaines įtraukimas į „Marmara Sterling“ elektroninės parduotuvės puslapį nereiškia, kad jas patvirtino „Marmara Sterling“. „Marmara Sterling“ rekomenduoja jums susipažinti ir atidžiai perskaityti visų kitų lankomų svetainių privatumo politikos taisykles.

7. Garantijos ir atsisakymo teisė

Ši svetainė numato „kaip yra“ ir „kaip galima“ pagrindus. Todėl „Marmara Sterling“ nesuteikia jokios garantijos, nesvarbu, ar jos yra aiškios, numanomos, įstatyminės ar kitokios (įskaitant numatomas garantijas dėl tinkamumo prekybai ar tam tikram tikslui). Tokios garantijos apima, bet neapsiriboja, bet kokius nusiskundimus, kad šioje svetainėje esanti medžiaga yra išsami, tiksli, patikima, laiku pateikta ir nepažeidžia trečiųjų šalių interesų; kad prieiga prie šios svetainės yra nenutrūkstama arba be klaidų; kad ši svetainė yra saugi; arba kad bet koks patarimas ar nuomonė, gauta iš „Marmara Sterling“ svetainės, yra tiksli arba patikima. Bet kokie tokio pobūdžio pareiškimai ar garantijos yra aiškiai paneigiamos. Perspėjame, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama atmesti numanomų garantijų. Todėl kai kurios iš jų gali būti netaikomos. Prašome pasidomėti vietiniais įstatymais. „Marmara Sterling“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti ar nutraukti jūsų prieigą prie šios svetainės ar jos dalies.

8. Atsakomybė

„Marmara Sterling“ ir kitos šalys, dalyvaujančios kuriant, gaminant ar pristatant šios svetainės produktus bendrovės vardu, negali būti laikomos atsakingomis už: bet kokios tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės, pasekminės ar baudžiamosios žalos atlyginimo; išlaidų; nuostolių; arba įsipareigojimus, kurie gali atsirasti dėl: „Marmara Sterling“ svetainės naudojimo; prieigos prie „Marmara Sterling“ svetainės; šio tinklalapio turinio ar bet kurios kitos svetainės, kuriai buvo suteikta nuoroda iš šios svetainės, pakeitimus.
Marmara Sterling ir kitos šalys, dalyvaujančios kuriant, gaminant ar teikiančios pristatymą šiai svetainei, nėra atsakingos: šioje svetainėje prieinamos medžiagos ir paslaugų tvarkymą arba su tuo susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius. Bet kokia šioje svetainėje esanti medžiaga gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
Taip pat, „Marmara Sterling“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, patirtus dėl virusų, galinčių užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą dėl jūsų naudojimosi, prieigos ar bet kokios medžiagos atsisiuntimo iš „Marmara Sterling“ svetainės. Vartotojas pats prisiima riziką siųsdamasis medžiagą iš šios svetainės.

9. Draudžiama veikla

Lankytojams draudžiama skelbti ar perduoti neteisėtą, grėsmingą, šmeižikišką, nepadorią, skandalingą, kurstomą, pornografinę ar profaninę medžiagą ar bet kokią kitą medžiagą, kuri galėtų sudaryti arba skatinti elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika, kiltų civilinė atsakomybė arba kitaip pažeistų bet kokius įstatymus. „Marmara Sterling“ visapusiškai bendradarbiaus su bet kuriomis teisėsaugos institucijomis ir teismo nutarimais, kuriais prašoma „Marmara Sterling“ atskleisti bet kurios tokios informacijos ar medžiagos skelbėjo tapatybę . Taip pat, lankytojams draudžiama: atlikti bet kokius veiksmus, galinčius pažeisti privatumą (įskaitant kito asmens asmeninės informacijos įkėlimą be atitinkamo asmens sutikimo) arba pažeisti kitų asmenų teises; naudotis šia svetaine šmeižti „Marmara Sterling“, jos darbuotojus ar kitus asmenis, elgdamiesi taip, jog pažemintumėte gerą „Marmara“ vardą, taip pat, įkelti failus, kuriuose yra virusų, kurie gali pakenkti Marmaros Sterling, jos ir kitų asmenų nuosavybei.

10. Pasekmės

Jei „Marmara Sterling“ sužino, jog vartotojas pažeidė bet kurią iš šiame teisiniame pareiškime nurodytų sąlygų, bendrovė gali nedelsdama imtis taisomųjų veiksmų. Tokie veiksniai gali būti, kaip neleisti vartotojui naudotis „Marmara Sterling“ teikiamomis paslaugomis ir be įspėjimo, nedelsiant pašalinti naudotojo pateiktą informaciją, duomenis ir turinį. Jei „Marmara Sterling“ nukentėjo dėl vartotojo nusižengimo, bendrovė gali savo nuožiūra siekti žalos atlyginimo.

11. Pataisos

„Marmara Sterling“ bet kuriuo metu gali atnaujinti šias nuostatas ir sąlygas. Pakeitimai yra privalomai taikomi kiekvienam vartotojui, todėl vartotojas turi periodiškai peržiūrėti šias nuostatas ir sąlygas. „Marmara Sterling“ pasilieka teisę keisti ir pataisyti šį įspėjimą. Prašome peržiūrėkite šį puslapį ir bet kokią atnaujintą informaciją.
® „Marmara Sterling“ prekinis ženklas. Visos teisės yra saugomos.